Izolācija

Tweet7. Apkures ierīces projektē un izbūvē tā, lai jebkura ierīces tuvumā esoša degtspējīga materiāla vai konstrukcijas virsmas temperatūra nepārsniegtu 80°C. https://www.uponor.lv/UponorInternet/DirectDownload?did=A341E56DB47A4BB1AB4B11FB15FB1333 Rekomendācijas

Autocada laukums

TweetReizēm dzīvi sabojā kāda maza sīkumiņa nezināšana, piemēram telpu laukumu trūkums. Autocad’s rāda laukuma vērtību mm² (ja “drawing units” ir mm). Proti, Autocads Tev var palīdzēt. Un viss pieklājīgākais veids ir izveidot divus Autocad līmeņus (layer) – teksta un palīglīmeni. Palīglīmenī apvelk visas virsmas ar polilīniju (PLINE). Tad pamatlīmenī, ķeras pie uzrakstiem izmantojot formu komanadu […]

Attālums ir ne mazāk kā 50mm.

Tweet3. Ventilācija un gaisa kondicionēšana 3.1. Vispārīgās drošuma prasības 70. Šahtās un starptelpās, kur izvieto ventilācijas gaisa vadus, gaisa vadu attālums līdz citiem inženiertīkliem ir ne mazāks par 50 mm. Citi inženiertīkli nedrīkst šķērsot gaisa vadus. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”