BIM (Būves Informācijas Modelēšana) definīcija un resursi

Definīcija

BIM ietver sevī ģeometriju, telpiskās sakarības, ģeogrāfisko informāciju, būves daļu kvantitāti un rekvizītus (ražotāju detaļas u.c.). BIM var izmantot, lai atainotu visu būves pastāvēšanas ciklu, ieskaitot būvēšanas procesus un telpu ekspluatēšanu. Viegli var sastādīt materiālu kvantitāti un kopējos rekvizītus. Var noteikt un atdalīt atsevišķas darbu sfēras. Iekārtas, montāžu un rezultātus var atspoguļot saistītā sistēmā ar pārējo objektu vai objektu grupu.
Modelējot dažādas ēkas daļas, BIM sniedz dažādas priekšrocības. Šī ir būtiska maiņa no rasējuma, kas veidots rasēšanai izmantojot datoru (computer aided drafting) tradicionālajā metodē uz rasējumu, kas veidots no vektoriālām līnijām.
Būvniecības dokumentu savietojamība ietver sevī rasējumus, sagādes detaļas, vides apstākļus un citus tehniskos noteikumus, kas nosaka ēkas kvalitāti. BIM palīdz novērst informācijas zudumu, kamēr projekts nonāk no projektētāju komandas pie celtniekiem un ēkas īpašniekiem, atļaujot ikvienam pievienot un uzzināt jebkuru jaunu informāciju, kas saistās ar BIM modeli. Piemēram, pirms iespējams ēku fiziski izpētīt, BIM modelī var apskatīties vai ūdens krāns ir īstajā vietā. Tāpat modelī var atrast specificētu krāna izmēru, ražotāju, sērijas numuru, un jebkuru citu informāciju, kas ir iepriekš izpētīta, līdz adekvātai skaitļošanas tehnikas jaudai.
Amerikāņu Arhitektu Institūts (American Institute of Architects) BIM ir definējuši kā „uz modeļa bāzes veidotu tehnoloģiju, kas saistīta ar projekta datubāzi”[1] . Nākotnē strukturētie dokumenti, tādi kā specifikācijas varētu tikt meklētas un apvienotas pēc reģionāliem, nacionāliem un internacionāliem standartiem.
lv.wikipedia.org

The US National Building Information Model Standard Project Committee has the following definition:
Building Information Modeling (BIM) is a digital representation of physical and functional characteristics of a facility. A BIM is a shared knowledge resource for information about a facility forming a reliable basis for decisions during its life-cycle; defined as existing from earliest conception to demolition.[8]

Traditional building design was largely reliant upon two-dimensional technical drawings (plans, elevations, sections, etc.). Building information modeling extends this beyond 3D, augmenting the three primary spatial dimensions (width, height and depth) with time as the fourth dimension (4D) and cost as the fifth (5D), etc.[citation needed] BIM therefore covers more than just geometry. It also covers spatial relationships, light analysis, geographic information, and quantities and properties of building components (for example, manufacturers’ details).
en.wikipedia.org


Būves Informācijas Modelēšanas Rokasgrāmata
Versija 1.0
Būves Informācijas Modelēšanas Rokasgrāmata

Common BIM Requirements 2012

Common BIM Requirement 2012, COBIM, is based on the BIM Requirements published by Senate Properties published in. The update project was funded by Senate Properties in addition to several other real estate owners and developers, construction companies and software vendors. BuildingSMART Finland participated also in the financing of the project. As a result, the updated Series 1-9 and new Series 10-13 were released in Finnish on March 27th 2012.

Common BIM Requirements 2012

One thought on “BIM (Būves Informācijas Modelēšana) definīcija un resursi

 1. Chris Keyack
  Manager of Virtual Design and Construction at Clark Pacific

  BIM or VDC?
  Thursday, June 11, 2015

  BIM = Building Information Model(ing)
  VDC = Virtual Design and Construction

  Sometimes I hear these two terms used interchangeably. I was writing some emails the other day and included some snapshots from my building information model to help virtually design and plan construction. It made me think about these two terms and how so many different deliverables and analysis go into constructing and ultimately maintaining a building.

  Most of the building information models I make are just for the fabricated parts of the structure or exterior cladding of a building. I consider myself virtually designing and planning construction for a detailed level building information model.

  Then there is the jobsite and having a site plan overlay. Field logistics, safety zones, delivery paths, crane locations. What about lighting/shading and texturing of materials often involved in the front end planning with the customer? Airflow and energy studies, and then the structural analysis. All of these things are a part of a/the Building Information Model and are digitally visualized and planned in a virtual environment.

  So is BIM the repository of data and deliverables to create and maintain the project, and then VDC is more that “act” or “process” of digitally authoring and utilizing this data?

  When you see the images below, what do you think?

Comments are closed.