Izolācija

7. Apkures ierīces projektē un izbūvē tā, lai jebkura ierīces tuvumā esoša degtspējīga materiāla vai konstrukcijas virsmas temperatūra nepārsniegtu 80°C.
https://www.uponor.lv/UponorInternet/DirectDownload?did=A341E56DB47A4BB1AB4B11FB15FB1333 Rekomendācijas