LBN (Latvijas BūvNormatīvi) par būvēm

Saskaroties ar https://bis.gov.lv/bisp/ jūs bieži saskarsieties ar būvju kvalifikāciju. Un šajā sakara jums nāksies saskarties ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 326 Rīgā 2018. gada 12. jūnijā (prot. Nr. 28 11. §) Būvju klasifikācijas noteikumi, kas ir izdoti saskaņa ar statistikas likumu. Diemžēl, viņus jāizmanto arī Ministru kabineta noteikumi Nr.500 Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 52.§) …

Jauns standarta tulkojums

Kā ziņo lvs.lv ir iznācis jauns standarta tulkojums – LVS EN 16798-5-2:2020, ko var iegādāties par 38.83 € – “Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 5-2.daļa: Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu energoprasību aprēķināšanas metodes. (M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5 un M7-8 moduļi). 2.metode: Izplatīšana un ģenerēšana”

Ēkas siltuma pretestība

Rēķinot siltuma zudumus jāņem vērā, ka normatīvais regulējums nosaka, ka sienām, jumtiem un grīdām, kas ir saskarē ar āra gaisu, – saskaņā ar standartu LVS EN ISO 6946:2017 “Būvdetaļas un būvelementi. Siltumpretestība un siltumcaurlaidība. Aprēķinu metodes (ISO 6946:2017)” un grīdām, kam nav saskares ar āra gaisu, − saskaņā ar standartu LVS EN ISO 13370:2017 “Ēku …

Nedzīvojamo ēku ventilācija

LVS EN 12097:2007 standarts EN Ēku ventilācija. Gaisvadi. Gaisvadu sistēmu apkopes ērtuma prasības gaisvadu sastāvdaļām LVS EN 12599:2013 standarts EN Ēku ventilācija. Testa procedūras un mērīšanas metodes, nododot ekspluatācijā ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas LVS EN 15232-1:2017 standarts EN Ēku energoefektivitāte. 1.daļa: Ēku vadības un automātikas sistēmas ietekme. M10-4,5,6,7,8,9,10 moduļi LVS EN 15423:2008 standarts EN …

Energoefektivitāte

Ar ko tad mūsdienās nodarbojas AVK inženieri? Protams, ar energoefektīvu sistēmu izveidi. Bet, kas mūsdienās skaitās energoefektīva sistēma? Protams, “gandrīz nulles enerģijas ēka” jeb GNEĒ. “Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā un klimata un enerģētikas politikas satvarā 2030. gadam” un paziņojumā “Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu klimata pārmaiņu politiku” ir tikai divi dokumenti, kas mūs …