Energoefektivitāte

Ar ko tad mūsdienās nodarbojas AVK inženieri? Protams, ar energoefektīvu sistēmu izveidi. Bet, kas mūsdienās skaitās energoefektīva sistēma? Protams, “gandrīz nulles enerģijas ēka” jeb GNEĒ. “Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā un klimata un enerģētikas politikas satvarā 2030. gadam” un paziņojumā “Pamatstratēģija spēcīgai Enerģētikas savienībai ar tālredzīgu klimata pārmaiņu politiku” ir tikai divi dokumenti, kas mūs […]