LBN (Latvijas BūvNormatīvi) par būvēm

Saskaroties ar https://bis.gov.lv/bisp/ jūs bieži saskarsieties ar būvju kvalifikāciju. Un šajā sakara jums nāksies saskarties ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 326 Rīgā 2018. gada 12. jūnijā (prot. Nr. 28 11. §) Būvju klasifikācijas noteikumi, kas ir izdoti saskaņa ar statistikas likumu. Diemžēl, viņus jāizmanto arī Ministru kabineta noteikumi Nr.500 Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 52.§) […]