Nedzīvojamo ēku ventilācija

LVS EN 12097:2007 standarts EN Ēku ventilācija. Gaisvadi. Gaisvadu sistēmu apkopes ērtuma prasības gaisvadu sastāvdaļām LVS EN 12599:2013 standarts EN Ēku ventilācija. Testa procedūras un mērīšanas metodes, nododot ekspluatācijā ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas LVS EN 15232-1:2017 standarts EN Ēku energoefektivitāte. 1.daļa: Ēku vadības un automātikas sistēmas ietekme. M10-4,5,6,7,8,9,10 moduļi LVS EN 15423:2008 standarts EN […]